ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ കുറിപ്പ്…. 

​Nb: പ്രബുദ്ധരായ വിശ്വാസ സമൂഹം ഇത് വായിച്ചു മതവികാരം വൃണപെടുക ആണെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. ***********************  എങ്ങനെ ഒരാൾ നിരീശ്വര വാദിയാകുന്നു..? നിരീശ്വര വാദി എന്നാൽ ധിക്കാരി എന്നാണു എല്ലാവരും പറയുക.. അതെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ അവർ… Read more “ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ കുറിപ്പ്…. “

GECBH life V2.1.1

​My CollegeLife… (ITianz’14-18)-(S3-S4) എത്ര എഴുതിയാലും കോളേജ് ലൈഫ് പൂർണമായി ഇവിടെ പകർത്താൻ കഴിയില്ല.. എങ്കിലും.. Nb:ഫസ്റ്റ് ഇയർ അനുഭവങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർക്കു::  link::  http://wp.me/p69B8w-K S3.. സീനിയേർസ് ആയ നിമിഷം… കിട്ടിയതോ ആരും മോഹിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ്‌റൂമും.. ഞങ്ങൾ… Read more “GECBH life V2.1.1”

ഓർമപ്പെടുത്തൽ

ഈ എഴുത്ത് ഒരോർമപെടുതലാണ്.. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ അല്ല താൻ വളരുന്ന ഈ സമൂഹം എന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ചില വിദ്യാഭ്യാസ കുലപതികളായ മലയാളികൾ ഉണ്ട്.. അവർക്കു വേണ്ടി.. അതേ പോലെ തന്നെ തന്റെ ജാതി എന്തോ… Read more “ഓർമപ്പെടുത്തൽ”

ഉൾക്കാഴ്ച്ച 😃

ഓരോ സമയവും മനസ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ വഴിക്കാണ്.. പഴയ കാല ഓർമ്മകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തികട്ടി വന്നപ്പോ എഴുതാൻ തോന്നി.. എഴുതുന്നു.. *********************************** പണ്ടെനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാശുള്ള വീട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ കൊള്ളാം ആയിരുന്നെന്ന് .. കൊച്ച്… Read more “ഉൾക്കാഴ്ച്ച 😃”

ഇതെന്ത് വിശ്വാസം (part-1)

Statutory warning:: 😇 നിങ്ങൾ ശക്തമായ ദൈവ വിശ്വാസി ആണെങ്കിലോ, സ്വന്തം മതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ “കുരു” പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചെറിയ കുറിപ്പ് വായ്ക്കാതിരിക്കുക 😇 “വിശ്വാസം തലയ്ക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് അന്തവിശ്വാസം… Read more “ഇതെന്ത് വിശ്വാസം (part-1)”